എന്‍റെ കൂട്ടുകാര്‍

Monday, March 20, 2017

അസാധു


വാക്കുകളൊക്കെ
അസാധുവായ ദിവസം
ഞങ്ങള്‍ ആത്മഹത്യാ മുനമ്പിലേക്ക് നടന്നു.
മരിച്ചുപോയ പ്രണയത്തിന്
ഉടലുകൊണ്ട്
റീത്തു വെയ്ക്കാനിറങ്ങിയതാണെന്ന്
അന്നൊരു തമാശ പറഞ്ഞു.
പക്ഷെ,
നമ്മള്‍ എന്നേ മരിച്ചവരെന്ന
തിരിച്ചറിവില്‍
ജീവിക്കാന്‍തന്നെ
തീരുമാനിക്കുകയായിരുന്നു.
അന്നുമുതല്‍ അസാധുവായ
വാക്കുകള്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കു സാധുവായി.

1 comment:

നിങ്ങളും ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ....നല്ലൊരു ചര്‍ച്ചയ്ക്ക്‌ അതൊരു വഴിമരുന്നായെങ്കിലൊ... ???

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...