എന്‍റെ കൂട്ടുകാര്‍

Monday, October 15, 2012

ഉടലഴിക്കുന്ന മരങ്ങളും പാമ്പുകളും

കണ്ടു പഠിക്കണം
ഇലപൊഴിക്കുന്ന മരങ്ങളെ
ഉറയൂരിപ്പോകുന്ന പാമ്പുകളെ.

എത്ര മധുരമായ്, നിശ്ശബ്ദമായ്
ഗഹനമായാണവ
നരച്ചൊരാഖ്യാനങ്ങള്‍ തന്നലുക്കഴിപ്പത്.

തുളവീണുപോകും
നിന്‍ (എന്‍) തണല്‍
ഓരിലയീരില പൊഴിച്ച്
മരമേ... നീയൊരു ഋതുവരയ്ക്കുമ്പോള്‍.

കുട്ടികള്‍ മണ്ണുനിറച്ചു കളിക്കും
പാമ്പിന്നുറകളില്‍, എങ്കിലും
കിനാവിലേക്കിഴഞ്ഞെത്തുന്നു 
പുതിയ പേടികള്‍
വിഷം തേച്ച വാക്കുകള്‍!!

മരങ്ങളേ... ഇഴയും പാമ്പുകളേ...
എനിക്കുമുണ്ട് കൊതി
ഇത്രമേല്‍ മധുരമായ്, നിശബ്ദമായ്,
ഗഹനമായൊരു ഋതുവരക്കുവാന്‍.

കണ്ടുവൊ
ജര
നര
എന്നോ കുടിച്ചു വറ്റിച്ച നഗ്‌നത
ജന്മനേ പൂവിട്ട വൃദ്ധരേണുക്കള്‍..

പറയൂ...

പൊഴിയുമൊ എന്റെയില?
അഴിയുമൊ എന്റെയുറ?
ഞാന്‍ നീര്‍ത്തും പേടി
നീണ്ടുനീണ്ടിഴഞ്ഞൊഴുകുമോ.....

9 comments:

 1. കുട്ടികള്‍ മണ്ണുനിറച്ചു കളിക്കും പാമ്പിന്നുറകളില്‍ ,
  എങ്കിലും കിനാവിലേക്കിഴഞ്ഞെത്തുന്നു
  പുതിയ പേടികള്‍ ..വിഷം തേച്ച വാക്കുകള്‍
  വളരെ നല്ല വരികള്‍ ..ആശംസകള്‍

  ReplyDelete
 2. സന്തോഷ്‌ വളരെ നന്നായി എഴുതി ഈ ഒഴിയാജരയെപറ്റി, മറയാനരയെപറ്റി.

  ReplyDelete
 3. ‘മരങ്ങളേ... ഇഴയും പാമ്പുകളേ...
  എനിക്കുമുണ്ട് കൊതി
  ഇത്രമേല്‍ മധുരമായ്, നിശബ്ദമായ്,
  ഗഹനമായൊരു ഋതുവരക്കുവാന്‍..”

  ഒരു ഉറയുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒഴിക്കാമായിരുന്നൂ‍ൂ..!

  ReplyDelete
 4. പൂവിട്ട വൃദ്ധരേണുക്കള്‍...ക്കുമീതെ ഋതു വരക്കുവാന്‍....,
  വീണ്ടും തുടങ്ങുവാന്‍ ഒരുമോഹം ....

  കവിത നന്നായി സന്തോഷ്

  ReplyDelete
 5. ഇല പൊഴിച്ച് പടം പൊഴിച്ച് അങ്ങനങ്ങനെ ആണോ പാമ്പാട്ടം...

  ReplyDelete
 6. "എത്ര മധുരമായ്, നിശ്ശബ്ദമായ്
  ഗഹനമായാണവ
  നരച്ചൊരാഖ്യാനങ്ങള്‍ തന്നലുക്കഴിപ്പത്."

  നന്ദി നല്ലൊരു വായനയ്ക്ക്

  ReplyDelete
 7. നല്ലൊരു വായന ...നല്ലൊരു ചിന്ത !
  അഭിനന്ദനങ്ങള്‍

  ReplyDelete

നിങ്ങളും ഒരു അഭിപ്രായം പറയൂ....നല്ലൊരു ചര്‍ച്ചയ്ക്ക്‌ അതൊരു വഴിമരുന്നായെങ്കിലൊ... ???

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...